Kunskapens arena

402,80 kr
Kunskapens arena

Pris 403 kr inkl. moms. .

Ett växande företag behöver medarbetare som utvecklas. Det ökar företagets möjligheter att förbättra sina kundrelationer, få fram nya erbjudanden och finna nya marknader. Att skapa förutsättningar för att tillvara och att förnya kompetensen inom företaget har en avgörande betydelse för framgång.

KUNSKAPENS ARENA visar hur konsultföretagets placering i kunskapssystemet påverkar företagets utveckling och lönsamhet. Författarna identifierar tre olika positioner - att repetera kunskap, att utveckla kunskap och att skapa ny kunskap - och redogör för hur företaget måste förflytta sig mellan dessa faser för att bibehålla sin lönsamhet.

Företaget väljer en position i kunskapssystemet. Utifrån denna måste företagets ledningsfilosofi utformas. Det gäller t ex rekryteringsstrategi, kundval, marknadsföring, organisation, prissättning  och belöningssystem.
Boken handlar om ett nytt sätt att uppfatta och utveckla både nystartade och etablerade verksamheter. Boken ger vägledning i hur man skapar, sprider och tar tillvara kunskap både genom kunskapsdelning inom företaget och genom samarbete i kundrelationen.

Till boken hör ett arbetshäfte (T18:2000). Det är ett praktiskt verktyg för företagsledningen eller arbetsgruppen att skapa sitt eget kunskapssystem och sin egen ledningsfilosofi. Beställ "Arbetshäfte till Kunskapens arena"

 

Författare
Siv Axelsson och Lena Wästfelt
Förlag
Byggforskningsrådet
År
2000-10-31
ISBN
978-91-540-5859-7
Beteckning
T16:2000
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
157
Språk
SV
Vikt
500 gr
Pris
402,80 kr

2012-11-27