Konstruktion av maskinfundament

296,80 kr
Konstruktion av maskinfundament

Pris 297 kr inkl. moms.

Boken vänder sig till alla som är verksamma inom projektering, konstruktion, uppförande, kontroll och drift av industrier och kraftverk. Den kan också fungera som lärobok för dem som utbildar sig för att arbeta inom dessa verksamhetsområden för att de ska förstå de komplicerade sambanden mellan orsak och verkan när det gäller vibrationer.

Författare
David Weiner
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1998-04-10
ISBN
978-91-540-5712-4
Beteckning
T14:1995
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
308
Språk
SV
Vikt
966 gr
Pris
296,80 kr

2012-11-27