Glas - möjligheternas byggmaterial

255,00 kr

Pris 270 kr inkl. moms. Detta skrift om glas har tagits fram på initiativ av Glasbranschrådet. Syftet har varit att skriften skall vara ett underlag för att våga och kunna använda glas, inte bara i dagens tillämpningsområden såsom fönster, fasader och överglasade rum utan även inom nya och oprövade områden.

Författare
Per-Olof Carlson
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1992-06-18
ISBN
978-91-540-5442-7
Beteckning
T16:1992
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
100
Språk
SV
Vikt
326 gr
Pris
255,00 kr

2012-11-22