Från sopsortering till solfångartak

Från sopsortering till solfångartak

Finns endast i pdf-format (112 sidor) för nedladdning (längst ner på sidan).

Den här webboken vänder sig till förvaltare och bostadsrättsföreningar som har några års erfarenhet av miljöarbete och vill gå ett steg längre. Den beskriver hur miljöstrategin är ett sätt att driva miljöarbetet i enskilda områden med flerbostadshus genom att miljöanpassa underhållet och samordna miljöåtgärderna med underhållsjobben. Författarna visar två fiktiva exempel: Kvarteret Grönkålen, som är ett bostadsområde med trevåningshus i en mellanstor svensk stad, och bostadsrättsföreningen Saltkråkan, som består av två höghus i en större stad. Vi får följa arbetet med att göra miljöstrategier för dessa områden med underhållsplanen som grund. Exemplen bygger på erfarenheter från fallstudier i ett forskningsprojekt, med stöd från Formas och f.d. Överstyrelsen för civil beredskap, där det här sättet att bedriva miljöarbete utvecklades. Resultaten presenterades i Susanna Elfors licentiatavhandling vid Kungl. Tekniska Högskolan (ISSN 1651-0194). Detta är en populariserad och illustrerad framställning.

Finns endast i pdf-format (112 sidor) som kan laddas ner här (3 MB).

Författare
Susanna Elfors, Örjan Svane
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2007-08-28
ISBN
978-91-540-6000-9
Språk
SV

2012-10-09