Få bukt med fukt

248,04 kr
Få bukt med fukt

Pris 248 kr inkl. moms.

FÅ BUKT MED FUKT visar hur man genom att använda dagens kunskap kan fuktsäkra våra byggnader. Idag finns goda kunskaper om hur man undviker fuktproblem. Det finns också effektiva hjälpmedel för att bygga rätt, bland annat olika beräkningsprogram. Ingen seriös byggherre accepterar att huset får skador. Ingen arkitekt eller byggkonsult projekterar medvetet dåliga lösningar och ingen entreprenör vill heller bygga dåliga hus. Ändå drabbas vi ofta av besvärliga fuktskador.
Boken vänder sig till fastighetsägare, byggherrar, projektörer och entreprenörer. Den beskriver ett tjugotal vanliga fuktskador i byggnader och ett antal riskutsatta konstruktioner, till exempel krypgrunder och vindar. Dessutom presenteras mer speciella skador, som kan påverka hållfastheten eller leda till mögel och därför riskerar att också skada människors hälsa. Författarna har gedigna kunskaper och lång erfarenhet av fuktrelaterade problem och har själva medverkat till utredning av de beskrivna skadefallen. De förklarar vad som hänt och vad som borde ha gjorts för att undvika skadorna.
Ingemar Samuelson, teknologie doktor, är verksam inom Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP. Ansvarig för ett flertal forskningsprojekt och flitigt anlitad som
expert, lärare och föredragshållare.
Jesper Arfvidsson, professor i byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola, har medverkat till framtagning av beräkningsverktyg för fuktsäkerhet i byggnader.
Carl-Eric Hagentoft, professor i byggnadsfysik vid Chalmers, har bland annat utvecklat beräkningsprogram för temperatur och fukt i byggnadsdelar.

MER ATT LÄSA finns i skriftserien "Fuktsäkerhet i byggnader". De senaste böckerna är Fuktpåverkan på material (Lars-Olof Nilsson) och Fuktmätning i byggnader (Lars-Olof Nilsson, Anders Sjöberg, Åse Togerö)

Innehåll (pdf) »

Inledning (pdf) »

Författare
Ingemar Samuelson, Jesper Arfvidsson, Carl-Eric Hagentoft
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2007-07-31
ISBN
978-91-540-5992-8
Beteckning
T3:2007
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
144
Språk
SV
Vikt
450 gr
Produktmått
190 x 260 mm
Rikt illustrerad
Ja
Pris
248,04 kr

2012-09-07