Energianvändning

kr
Energianvändning

Pris 141 kr

Vilka energikällor vi använder och hur vi använder dem har stor inverkan på miljön. Bebyggelsen spelar en nyckelroll när det gäller hur vi skall trygga energiförsörjningen i framtidens Sverige. Möjligheterna är stora att minska energianvändningen i bebyggelsen och samtidigt behålla ett gott inomhusklimat i våra bostäder och lokaler. Men en förutsättning är att politikerna tar energifrågorna på allvar och inser att endast en långsiktig, uthållig och konsekvent energipolitik har förutsättningar att lyckas. Det innebär också att man tar vara på all den kunskap som kommit fram hittills och satsar på ytterligare FoU på de områden vi inte vet tillräckligt. Boken ger en sammanfattande analys, lyfter fram möjligheterna och slår fast ett antal viktiga åtgärder som bör vidtas.

Författare
Redaktör: Åsa Klevard Setterwall
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1996-10-04
ISBN
978-91-540-5728-0
Beteckning
T17:1996
Bindningstyp
Pocket
Sidor
44
Språk
SV
Vikt
178 gr

2012-11-20