Effektiv ventilation spar el

116,60 kr
Effektiv ventilation spar el

Pris 117 kr inkl moms.

I skriften ges en översikt över problem när det gäller elanvändning i mekaniska ventilationssystem i flerbostadshus och förslag till åtgärder för att få en effektivare användning av elektriciteten. Resultat från undersökningar av 110 ventilationssystem i 12 bostadsområden av varierande ålder i Stockholmsområdet presenteras.

Författare
Isaksson, H, Sandberg, E
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1994-12-30
ISBN
978- 91-540-5657-6
Beteckning
T11:1994
Bindningstyp
Häftad
Sidor
31
Språk
SV
Vikt
120 gr
Pris
116,60 kr

2012-11-20