Brandteknisk dimensionering av betongkonstruktioner

583,00 kr

Pris 583 kr inkl. moms.

Del 1 och 2

I denna handbok, som ges ut i form av en textdel (Del 1, 357 sid.) och en temperaturbilaga (Del 2, 117 sid.), presenteras ett undantag, som skall underlätta en praktisk, brandteknisk dimensionering, klassificering och utformning av bärande och avskiljande betongkonstruktioner genom beräkningar. Handbokens uppläggning har delvis karaktär av lärobok med syftet att ge den praktiskt verksamme ingenjören möjlighet att tränga in i ett nyutvecklat kunskapsområde.

Författare
Yngve Anderberg, Ove Pettersson
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1992-06-18
ISBN
91-540-5448-6 (hela verket)
Beteckning
T13:1992
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
357
Språk
SV
Vikt
1125 gr
Pris
583,00 kr

2012-08-05