Bostaden och kunskapen

349,80 kr
Bostaden och kunskapen

Pris 350 kr inkl. moms.

Antologi, Arkus i samarbete med Formas, Boverket, m fl

Aktuell forskning och utveckling om utformning av bostaden, dess rum och närmiljö presenteras i denna antologi. Ett tjugotal forskare och praktiker delar med sig av sin kunskap och beskriver något om förutsättningarna för dagens och morgondagens bostadsbyggande såsom hushållsstruktur, värderingar och livsstil. De analyserar bostadstyper i flerbostadshus och småhus för att visa förebilder och stimulera nytänkande. Tyngdpunkten ligger på ändamålsenlighet, skönhet och trivsel.

Den svenska traditionen av systematiskt forsknings- och utvecklingsarbete inom kunskapsfältet har brutits under 1990-talet. Dagens bostadsbyggande präglas av en viss osäkerhet om vad som är långsiktiga kvaliteter. Arkitekttävlingar och bostadsutställningar lyfts fram som viktiga inslag i idé- och kunskapsutvecklingen på bostadsområdet jämsides med forskning och ett praktiknära utvecklingsarbete.

Författare
Antologi, Arkus i samarbete med Formas, Boverket, mfl
Förlag
Arkitektur förlag AB
År
2007-04-13
ISBN
978-91-973 626-7-2
Beteckning
Skrift nr 50
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
267
Språk
SV
Vikt
773 gr
Produktmått
210 x 210 mm
Rikt illustrerad
4-färgsfoton
Pris
349,80 kr

2012-08-05