Bostaden i staden - Europa planerar för stadsboende och stadsliv

349,80 kr
Bostaden i staden - Europa planerar för stadsboende och stadsliv

Pris 350 kr inkl. moms.

Inger Bergström och Karl-Olov Arnstberg belyser i denna bok ett antal intressanta stadsbyggnadsprojekt och diskuterar den aktuella europeiska stadsutvecklingen ur ett socialt och kulturellt perspektiv.
Hur planerar Europas stadsbyggare och politiker för ett rikt och attraktivt stadsliv? Och för en god ekologisk och social miljö? Vilka ekonomiska samarbetsformer utvecklas för de stora omvandlingar som större städer genomgår, i en tid av ökad migration och åldrande befolkning? Hur ter sig stadsbyggandets praktiska filosofi? Vilka livsstilar och värden odlas i stadslandskapet? Hur dras gränserna mellan det privata och det offentliga? Vilka aktiviteter och fritidsintressen utvecklas bäst i urbana miljöer? Hur hänger det offentliga rummet och stadslivet samman?

Innehåll (pdf) »

Inledning (pdf) »

Författare
Karl-Olov Arnstberg och Inger Bergström
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2011-01-20
ISBN
978 91 540 6051 1
Beteckning
T7:2010
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
264
Språk
SV
Vikt
530 g
Produktmått
148 x 200 mm
Rikt illustrerad
4-färgsfoto
Pris
349,80 kr

2016-03-08