BA4 Byggande

371,00 kr
BA4 Byggande

Pris 371 kr inkl. moms.

HMK Bygg & Anläggning

I BA4 Byggande beskrivs de mätningar som har betydelse för produktionen och man får en inblick i de mätningstekniska möjligheter som finns idag.Det finns en grundlig redogörelse för modern mätningsteknik som underlättar och kvalitetssäkrar produktionen. Arbetsberedningen, som ju är en förutsättning för att produktionen ska fungera, beskrivs ingående. Mätmetoder och kontroll diskuteras utifrån olika typer av byggprojekt, hus, vägar, järnväg, ledningar, tunnlar, flygplatser. Inmätning för reglering av mängder har fått särskild uppmärksamhet eftersom det i hög grad styr ekonomin.

Den kontroll som görs i samband med mätningar och övervakning av sättningar och rörelser är ett annat viktigt område som tas upp i boken.

Handboksserien HMK BYGG- OCH ANLÄGGNING behandlar mät- och karttekniska frågor för bygg- och anläggningsverksamhet. Handböckerna är samordnade med Lantmäteriverkets handböcker HMK - Handbok till Mätningskungörelsen - och vänder sig till alla inom byggsektorn med råd och förslag på tekniska lösningar och utföranden i olika stadier av byggprocessen. I serien ingår: BA1 Byggprocessen, BA2 Planering, BA3 Projektering, BA4 Byggande.

Författare
Hans Holm
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1999-02-23
ISBN
978-91-540-5828-7
Beteckning
T23:1998
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
147
Språk
SV
Vikt
492 gr
Pris
371,00 kr

2012-08-05