BA3 Projektering

318,00 kr
BA3 Projektering

Pris 318 krinkl.moms.

 HMK Bygg & Anläggning

Syftet med BA3 Projektering är att ge en bakgrund till projekteringsskedet och ta upp de mät- och kartfrågor som förekommer i denna del av byggprocessen. Ett viktigt underlag för projekteringen är terrängmodellen som därför behandlas mera ingående. Datainsamling som underlag för projektering av hus, väg och järnväg, ledningsbyggande, markbyggnad och övriga byggnader beskrivs närmare. Val av mätmetoder och toleranser samt mått- och utsättningssystem är andra delar som tas upp.

Handboksserien HMK Bygg- och anläggning behandlar mät- och karttekniska frågor för bygg- och anläggningsverksamhet. Handböckerna är samordnade med Lantmäteriverkets handböcker HMK - Handbok till Mätningskungörelsen - och vänder sig till alla inom byggsektorn med råd och förslag på tekniska lösningar och utföranden i olika stadier av byggprocessen. I serien ingår: BA1 Byggprocessen, BA2 Planering, BA3 Projektering, BA4 Byggande.

Författare
Hans Holm m.fl.
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1998-05-12
ISBN
978-91-540-5817-1
Beteckning
T13:1998
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
141
Språk
SV
Vikt
552 gr
Pris
318,00 kr

2012-08-05