BA1 Byggprocessen

217,30 kr
BA1 Byggprocessen

Pris 217 kr inkl. moms.

HMK Bygg & anläggning.

I denna del BA1 Byggprocessen, ges en översiktlig inblick i de dokument och regler som ligger till grund för byggandet och en mera detaljerad beskrivning av de delar som rör mätning. Syftet med denna del är att ge en allmän beskrivning av byggprocessen som en grund för att bedöma mätningstekniska insatser och erforderlig kartproduktion. Här redogörs för grunderna i mått-och toleranssättning, ritregler och ritningsformat samt några viktiga skyddsföreskrifter som i första hand påverkar mät-och kartarbeten.Avslutningsvis ges en introduktion till kvalitetssäkring samt råd för upphandling av mät-och kartarbeten.

Handboksserien HMK Bygg- och anläggning behandlar mät- och karttekniska frågor för bygg- och anläggningsverksamhet. Handböckerna är samordnade med Lantmäteriverkets handböcker HMK - Handbok till Mätningskungörelsen - och vänder sig till alla inom byggsektorn med råd och förslag på tekniska lösningar och utföranden i olika stadier av byggprocessen. I serien ingår: BA1 Byggprocessen,BA2 Planering, BA3 Projektering, BA4 Byggande.

Författare
Byggforskningsrådet
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1996-11-12
ISBN
978-91-540-5756-6
Beteckning
T14:1996
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
112
Språk
SV
Vikt
436 gr
Pris
217,30 kr

2012-08-05