Avsikter arkitektur

233,20 kr
Avsikter arkitektur

Pris 233 kr inkl. moms.

Denna skrift tar upp frågan om det går att kvalitetssäkra arkitektur. I skriften ses bestämningen av arkitekturen som en process som startar med att man formulerar avsikterna bakom gestaltningen. Här beskrivs också hur man kan bygga upp ett "gemensamt språk" vars innebörd arkitekten, beställaren och alla andra medverkande förstår. Processen att ta fram en byggnad från avsikt till färdig skapelse illustreras med Söderhallarna i Stockholm.

Författare
Bo Kjessel & Mats Carlsson
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1998-04-10
ISBN
978-91-540-5692-6
Beteckning
T8:1995
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
74
Språk
SV
Vikt
288 gr
Pris
233,20 kr

2012-08-05