Att välja färg - Färgantologi bok 4

217,30 kr
Att välja färg - Färgantologi bok 4

Pris 217 kr inkl moms.

Andra reviderade utgåvan

Finns också på engelska "Colour Choices".>>

Få saker påverkar oss så mycket som färgen i betydelsen kulör. Färgen spelar en väsentlig roll i den miljö vi vistas i. Att välja rätt färg är nödvändigt för att uppnå önskade effekter inom färgsättning och design. Den här boken belyser de färgforskningsresultat som kan vara till nytta och glädje för praktiker inom färgsättning och design eller de som på något annat sätt arbetar med färgsättningsfrågor. Den är en reviderad utgåva av den tidigare (1997) utgivna boken och utgör en introduktion till ämnesområdet färgforskning och de andra böckerna i Färgantologin. Vår förhoppning är att boken ska ge stöd och inspiratioin när det gäller färgval, vare sig det gäller färgsättning av produkter eller miljöer.

Författaren Berit Bergström är VD för Skandinaviska Färgskolan AB, som är ett dotterbolag till Skandinaviska Färginstitutet. Hon har också aktivt deltagit i det redaktionella arbetet i samband med produktionen av de andra tre böckerna i färgantologin - Färgsystemet NCS, Upplevelse av färg och färgsatt miljö och Färgsystemanalys.

 

Innehåll (pdf) »

Inledning (pdf) »

Författare
Bergström, Berit
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2007-09-27
ISBN
978-91-540-5999-7
Beteckning
T8:2007
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
57
Språk
SV
Vikt
257 gr
Produktmått
210 x 297 mm
Rikt illustrerad
4-färg
Pris
217,30 kr

2012-07-31