Är vi på rätt väg? Studier om miljöfrågans lösning.

265,00 kr
Är vi på rätt väg? Studier om miljöfrågans lösning.

Pris 264 kr inkl moms

Är vi verkligen på rätt väg när det gäller miljöfrågans lösning? Leder alla våra strävanden mot målet om hållbar utveckling? Nu finns det en antologi av tio sociologer som reder ut frågan.

Författarna ger exempel från flera samhällsområden. Vi möter de gröna entreprenörerna som har en nyckelroll när det gäller att omsätta idéer om hållbarhet till praktik och produkter. Vi möter den enskilde individens funderingar och osäkerhet kring ny grön teknik och färdigpaketerade modeller för miljöhandlande. Boken skärskådar omhuldade demonstrationsprojekt som genomförs i hållbarhetens namn, och den belyser hur hållbarhetens olika dimensioner – ekonomisk, ekologisk och social – kan komma i konflikt med varandra när de omsätts i lokala konkreta sammanhang.

Antologin vänder sig till studenter på samhälls- och tvärvetenskapliga kurser som behandlar miljöpolitik och miljöpraktik, men också till forskare. Boken kan också läsas med behållning av en vidare läsekrets av bland andra politiker, aktivister, planerare, arkitekter och lärare.

Redaktörer och huvudförfattare är Magnus Boström och Eva Sandstedt. Övriga författare i boken är Paul Fuehrer, Mikael Klintman, Rolf Lidskog, Mona Mårtensson, Árni Sverrisson, Linda Soneryd, Adrienne Sörbom och Ylva Uggla.

Författare
Redaktörer Magnus Boström & Eva Sandstedt
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2004-08-04
ISBN
978-91-540-5924-0
Beteckning
2004
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
231
Språk
SV
Vikt
500 gr
Produktmått
165x255 mm
Pris
265,00 kr

2012-12-21