Förvaltningsavdelningen/ Department for Administration

Inom Förvaltningsavdelningen finns Formas administrativa funktioner som ekonomi, personal, registratur och IT. Avdelningen har det strategiska och operativa ansvaret för administrativa frågor och svarar för service till medarbetare och chefer inom sina ansvarsområden och arbetar i nära dialog med övriga avdelningar. Förvaltningsavdelningen ansvarar även för verksamhetsplaneringen och budgetarbetet på Formas. 

Britta Boström »

Britta Boström
 • Redovisningsekonom / Accountant
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 15, +46 (0)72-594 11 00
 • E-post: britta.bostrom@formas.se

Carola Olofsson »

Carola Olofsson
 • HR-ansvarig / Human Resources Officer
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 46
 • E-post: carola.olofsson@formas.se

Elisabeth Cameron »

Elisabeth Cameron
 • HR-generalist / HR Officer
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 07, +46 (0)70-260 92 42
 • E-post: elisabeth.cameron@formas.se

Eva Fredriksson Eklund »

Eva Fredriksson Eklund
 • Huvudregistrator / Document Controller
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 66, +46 (0)70-771 40 66
 • E-post: eva.fredrikssoneklund@formas.se

Eva-Lena Rosén »

Eva-Lena Rosén
 • Redovisningsekonom / Accountant
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 42, +46 (0)70-247 10 09
 • E-post: eva-lena.rosen@formas.se

Hillevi Lundbäck »

Hillevi Lundbäck
 • Verksamhetscontroller / Controller
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46(0)8-775 41 23 / +46(0)72-202 66 42
 • E-post: hillevi.lundback@formas.se

Jan Danielsson »

Jan Danielsson
 • IT-ansvarig / IT Manager
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 43, +46 (0)70-312 40 88
 • E-post: jan.danielsson@formas.se

Kajsa Ljung »

Kajsa Ljung
 • Chefsjurist / Chief Legal Counsel
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 49, +46 (0)70-622 40 49
 • E-post: kajsa.ljung@formas.se

Karin Leth »

Karin Leth
 • Förvaltningschef / Head of administration
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 60, +46 (0)72-208 18 65
 • E-post: karin.leth@formas.se

Louise Forsberg »

Louise Forsberg
 • Kontorsassistent / Office Assistant
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 30
 • E-post: louise.forsberg@formas.se

Margit Papinaho »

Margit Papinaho
 • Kontorsassistent / Office assistant
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46(0)8-775 40 47, +46(0)70-230 88 44
 • E-post: margit.papinaho@formas.se

Monica Aronsson »

Monica Aronsson
 • Ekonomiansvarig / Financial Manager
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46(0)8-775 41 11
 • E-post: monica.aronsson@formas.se

Rickard Franzén »

Rickard Franzén
 • Verksamhetscontroller / Controller
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46(0)8-775 40 16
 • E-post: rickard.franzen@formas.se

Vesna Lanros »

Vesna Lanros
 • Ekonomicontroller / Financial Controller
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 39
 • E-post: vesna.lanros@formas.se

Victor Hylén »

Victor Hylén
 • Jurist / Legal Counsel
 • Förvaltningsavdelningen / Department for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 17, +46 (0)72-213 51 37
 • E-post: victor.hylen@formas.se