Conny Rolén

Conny Rolén
  • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, Civilingenjör VoV, MSc. Civil Engineering
  • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
  • Telefon: +46 (0)8-775 40 30, +46 (0)70-492 06 27
  • E-post: conny.rolen@formas.se

Byggmaterial och komponenter, hållbara byggnader, miljöanalys av byggnader, energi i bebyggelsen, miljöteknik.

Sustainable Buildings, Environmental Analysis of Buildings, Energy in the Built Environment, Environmental Technology.