Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning

Ann Rodenstedt »

Ann Rodenstedt
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i kulturgeografi / Ph.D in Human Geography
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)72-554 94 77
 • E-post: ann.rodenstedt@formas.se

Anna Vikström »

Anna Vikström
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i miljökemi / Ph.D in Environmental Chemistry
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 18
 • E-post: anna.vikstrom@formas.se

Conny Rolén »

Conny Rolén
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, Civilingenjör VoV, MSc. Civil Engineering
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 30, +46 (0)70-492 06 27
 • E-post: conny.rolen@formas.se

Emma Gretzer »

Emma Gretzer
 • Enhetschef / Unit Manager - Fil dr/PhD
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 23, +46 (0)73-074 53 59
 • E-post: emma.gretzer@formas.se

Erik Roos »

Erik Roos
 • Analytiker / Senior Analyst
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 27, +46 (0)76-200 95 94
 • E-post: erik.roos@formas.se

Hanna Ridefelt »

Hanna Ridefelt
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil. dr i naturgeografi / Ph.D in Physical Geography
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 25, +46(0)73-646 27 20
 • E-post: hanna.ridefelt@formas.se

John Tumpane »

John Tumpane
 • Analytiker / Senior Analyst
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 40 15, +46(0)73-649 54 62
 • E-post: john.tumpane@formas.se

Kristina Laurell »

Kristina Laurell
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, tekn.dr i byggproduktion / Ph.D
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 40 59, +46(0)70-440 40 59
 • E-post: kristina.laurell@formas.se

Lisa Almesjö »

Lisa Almesjö
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / Ph.D
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: (0)8-775 40 53, +46 (0)70-385 40 53
 • E-post: lisa.almesjo@formas.se

Lisa Granelli »

Lisa Granelli
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i miljökemi / Ph.D in Environmental Chemistry
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8 775 40 68, +46 (0)76 654 09 93
 • E-post: lisa.granelli@formas.se

Lissa Nordin »

Lissa Nordin
 • Analytiker / Senior Analyst, fil.dr i socialantropologi / Ph.D in anthropology
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 35, +46 (0)73-914 65 12
 • E-post: lissa.nordin@formas.se

Maria Alm »

Maria Alm
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i Teknik och Social Förändring
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 48
 • E-post: maria.alm@formas.se

Pernilla Hjerth Elgström »

Pernilla Hjerth Elgström
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 33
 • E-post: pernilla.hjerthelgstrom@formas.se

Linda Bergqvist Ampel »

Linda Bergqvist Ampel
 • Föräldraledig
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning