Susanne Johansson

Susanne Johansson
  • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, agr.dr / PhD
  • Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
  • Telefon: +46(0)8-775 40 20, +46(0)72-250 94 20
  • E-post: susanne.johansson@formas.se

Jordbruk och trädgårdsbruk, Ekologisk produktion och konsumtion, livsmedel, strategiska innovationsområden (SIO), Gemensam Kinautlysning med VR och Forte, Sida-samarbete, ERA-net CORE Organic, ERA-net SUSFOOD


Agriculture and Horticulture, Organic production and consumption, Food, , SIO, Joint China call with VR and Forte, Sida collaboration, ERA-net CORE Organic, ERA-net SUSFOOD