Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences

Anna Kuznetcova »

Anna Kuznetcova
 • Administratör - praktikant / Trainee
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)76-000 24 95
 • E-post: anna.kuznetcova@formas.se

Berit Lundquist »

Berit Lundquist
 • Systemförvaltare / Application Manager
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 56
 • E-post: berit.lundquist@formas.se

Elisabet Göransson »

Elisabet Göransson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i miljöanalys / Ph.D Environmental Assessment
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 24, +46 (0)72-204 40 24
 • E-post: elisabet.goransson@formas.se

Erika Ax »

Erika Ax
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 26, +46 (0)72 248 72 32
 • E-post: erika.ax@formas.se

Jan Svensson »

Jan Svensson
 • Senior Advisor, Jägmästare, fil.dr i skog / MSc Forestry, Ph.D Forestry
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 51, +46 (0)70-495 05 10
 • E-post: jan.svensson@formas.se

Johanna van Schaik Dernfalk »

Johanna van Schaik Dernfalk
 • Enhetschef / Unit Manager, fil.dr / Ph.D
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 41, +46(0)70-626 40 21
 • E-post: johanna.dernfalk@formas.se

Karin Perhans »

Karin Perhans
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 36, +46(0)73-712 95 12
 • E-post: karin.perhans@formas.se

Karin Önneby »

Karin Önneby
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 22
 • E-post: karin.onneby@formas.se

Karla Anaya-Carlsson »

Karla Anaya-Carlsson
 • Analytiker / Analyst
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 13, +46(0)70-740 51 15
 • E-post: karla.anaya-carlsson@formas.se

Kenneth Nilsson »

Kenneth Nilsson
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46- (0)8-775 40 40
 • E-post: kenneth.nilsson@formas.se

Lars Yngersten »

Lars Yngersten
 • Systemförvaltare / Application Manager
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8 775 40 34
 • E-post: lars.yngersten@formas.se

Martin Rappe George »

Martin Rappe George
 • Internationell handläggare / International Research Officer, Agr. Dr / Ph. D
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 19, +46 (0)73-044 91 00
 • E-post: martin.rappegeorge@formas.se

Mattias Norrby »

Mattias Norrby
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, agr.dr i djurfysiologi / Ph.D Animal Physiology
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 21, +46 (0)72-250 59 73
 • E-post: mattias.norrby@formas.se

Sandro Caruso »

Sandro Caruso
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer. Fil Dr Ekologi och naturvårdsbiologi/PhD Ecology and conservation biology
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 64, +46(0)72-252 40 64
 • E-post: sandro.caruso@formas.se

Susanne Johansson »

Susanne Johansson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, Agr. Dr / Ph.D
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 20, +46(0)72-250 94 20
 • E-post: susanne.johansson@formas.se

Thao Le »

Thao Le
 • Administratör - praktikant / Trainee
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)76-102 1880
 • E-post: thao.le@formas.se

Peter Schilling »

Peter Schilling
 • Tjänstledig
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences