Avdelningen för Analys och Policy

Avdelningen ansvarar för analyser och utvärderingar, vilket inkluderar arbetet med evidensbaserade miljöanalyser. I avdelningens arbete ingår att koordinera omvärldsbevakning, forskningspolitiska analyser och ställningstaganden, förvalta analysmetoder och modeller, bibliometri och koordinering av internationella forskningspolitiska frågor. Avdelningen har även i uppgift att förvalta och utveckla processerna för analys och strategi, utvärdering samt internationell samordning.

Anders Clarhäll »

Anders Clarhäll
 • Analytiker / Senior Analyst, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 04 / +46 (0)73-555 19 23
 • E-post: anders.clarhall@formas.se

Britta Fängström »

Britta Fängström
 • Internationell koordinator / International Coordinator
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 29, +46 (0)72-249 07 63
 • E-post: britta.fangstrom@formas.se

Charlotte Åberg »

Charlotte Åberg
 • Informationsspecialist / Information Specialist
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 24, +46 (0)72-711 41 24
 • E-post: charlotte.aberg@formas.se

Erik Eriksson »

Erik Eriksson
 • Avdelningschef / Head of Department
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 21 / +46 (0)72-219 68 41
 • E-post: erik.eriksson@formas.se

Erik Roos »

Erik Roos
 • Analytiker / Senior Analyst, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 27, +46 (0)76-200 95 94
 • E-post: erik.roos@formas.se

Ida Envall »

Ida Envall
 • Analytiker / Senior Analyst, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46(0)8-775 41 03 / +46(0)76-100 78 88
 • E-post: ida.envall@formas.se

Katarina Nordqvist »

Katarina Nordqvist
 • Senior rådgivare / Senior Advisor
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46(0)8-775 40 12, +46(0)72-077 18 00
 • E-post: katarina.nordqvist@formas.se

Kenth Hermansson »

Kenth Hermansson
 • Analytiker / Senior Analyst
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 13, +46 (0)76-101 88 38
 • E-post: kenth.hermansson@formas.se

Lissa Nordin »

Lissa Nordin
 • Analytiker / Senior Analyst, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 35, +46 (0)73-914 65 12
 • E-post: lissa.nordin@formas.se

Magnus Land »

Magnus Land
 • Analytiker / Senior Analyst, tekn.dr / PhD
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46(0)8-775 41 02, +46(0)76-101 29 39
 • E-post: magnus.land@formas.se

Sif Johansson »

Sif Johansson
 • Senior rådgivare / Senior adviser
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8 775 41 01 / +46(0)70 270 49 49
 • E-post: sif.johansson@formas.se

Tanja Näslund »

Tanja Näslund
 • Analytiker / Senior Analyst, med.dr / PhD
 • Avdelningen för Analys och Policy
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 05, +46 (0)70-209 59 99
 • E-post: tanja.naslund@formas.se