Formas medarbetare

Vi är strax under femtio anställda på Forskningsrådet Formas. Myndigheten leds av en generaldirektör och vid sin sida har hon en huvudsekreterare som biträder i den vetenskapliga ledningen av myndigheten. Formas forskarråd tar beslut om forskningens inriktning och fördelning av myndighetens anslag för forskning och utveckling.

Om du är osäker på vem du ska kontakta i en viss fråga, kan du ringa vår växel på 08-775 40 00 eller mejla registrator. Fotograf: Elisabeth Ohlsson Wallin.

Ann Rodenstedt »

Ann Rodenstedt
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i kulturgeografi / Ph.D in Human Geography
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)72-554 94 77
 • E-post: ann.rodenstedt@formas.se

Anna Kuznetcova »

Anna Kuznetcova
 • Administratör - praktikant / Trainee
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)76-000 24 95
 • E-post: anna.kuznetcova@formas.se

Anna Vikström »

Anna Vikström
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i miljökemi / Ph.D in Environmental Chemistry
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 18
 • E-post: anna.vikstrom@formas.se

Bengt Kopp »

Bengt Kopp
 • Produktionsledare / Production Manager
 • Kommunikationsenheten / Unit for Communications
 • Telefon: +46(0)8-775 40 14, +46(0)76-584 06 14
 • E-post: bengt.kopp@formas.se

Berit Lundquist »

Berit Lundquist
 • Systemförvaltare / Application Manager
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 56
 • E-post: berit.lundquist@formas.se

Carola Olofsson »

Carola Olofsson
 • HR-ansvarig / Human Resourses Officer
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 46
 • E-post: carola.olofsson@formas.se

Cathrine Beijer »

Cathrine Beijer
 • Redaktör / Editor
 • Kommunikationsenheten / Unit for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 31, +46 (0)70-712 94 67
 • E-post: cathrine.beijer@formas.se

Conny Rolén »

Conny Rolén
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, Civilingenjör VoV, MSc. Civil Engineering
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 30, +46 (0)70-492 06 27
 • E-post: conny.rolen@formas.se

Elisabet Blomberg »

Elisabet Blomberg
 • Kommunikationschef / Head of Communications
 • Kommunikationsenheten / Unit for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 04, +46 (0)72-233 40 04
 • E-post: elisabet.blomberg@formas.se

Elisabet Göransson »

Elisabet Göransson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i miljöanalys / Ph.D Environmental Assessment
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 24, +46 (0)72-204 40 24
 • E-post: elisabet.goransson@formas.se

Elisabeth Tejme »

Elisabeth Tejme
 • Stabshandläggare / Head of Director General’s Office
 • Stab / Executive committee
 • Telefon: +46(0)8-775 40 17
 • E-post: elisabeth.tejme@formas.se

Emilie von Essen »

Emilie von Essen
 • Presschef / Press Officer, Civilekonom int inr.
 • Kommunikationsenheten / Unit for Communications
 • Telefon: 08-775 40 38, 0702 81 40 38
 • E-post: emilie.von.essen@formas.se

Emma Gretzer »

Emma Gretzer
 • Enhetschef / Unit Manager - Fil dr/PhD
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 23, +46 (0)73-074 53 59
 • E-post: emma.gretzer@formas.se

Erik Roos »

Erik Roos
 • Analytiker / Senior Analyst
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 27, +46 (0)76-200 95 94
 • E-post: erik.roos@formas.se

Erika Ax »

Erika Ax
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 26, +46 (0)72 248 72 32
 • E-post: erika.ax@formas.se

Eva Fredriksson Eklund »

Eva Fredriksson Eklund

Hanna Ridefelt »

Hanna Ridefelt
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil. dr i naturgeografi / Ph.D in Physical Geography
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 25, +46(0)73-646 27 20
 • E-post: hanna.ridefelt@formas.se

Ingrid Petersson »

Ingrid Petersson

Jan Danielsson »

Jan Danielsson
 • IT-ansvarig / IT Manager
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 43, +46 (0)70-312 40 88
 • E-post: jan.danielsson@formas.se

Jan Svensson »

Jan Svensson
 • Senior Advisor, Jägmästare, fil.dr i skog / MSc Forestry, Ph.D Forestry
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 51, +46 (0)70-495 05 10
 • E-post: jan.svensson@formas.se

Johanna van Schaik Dernfalk »

Johanna van Schaik Dernfalk
 • Enhetschef / Unit Manager, fil.dr / Ph.D
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 41, +46(0)70-626 40 21
 • E-post: johanna.dernfalk@formas.se

John Tumpane »

John Tumpane
 • Analytiker / Senior Analyst
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 40 15, +46(0)73-649 54 62
 • E-post: john.tumpane@formas.se

Kajsa Ljung »

Kajsa Ljung
 • Chefsjurist / Chief Legal Counsel
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 49, +46 (0)70-622 40 49
 • E-post: kajsa.ljung@formas.se

Karin Leth »

Karin Leth
 • Tillförordnad förvaltningschef / Acting head of administration
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 60, +46 (0)72-208 18 65
 • E-post: karin.leth@formas.se

Karin Perhans »

Karin Perhans
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 36, +46(0)73-712 95 12
 • E-post: karin.perhans@formas.se

Karin Önneby »

Karin Önneby
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 22
 • E-post: karin.onneby@formas.se

Karla Anaya-Carlsson »

Karla Anaya-Carlsson
 • Analytiker / Analyst
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 13, +46(0)70-740 51 15
 • E-post: karla.anaya-carlsson@formas.se

Kenneth Nilsson »

Kenneth Nilsson
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46- (0)8-775 40 40
 • E-post: kenneth.nilsson@formas.se

Kristina Laurell »

Kristina Laurell
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, tekn.dr i byggproduktion / Ph.D
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 40 59, +46(0)70-440 40 59
 • E-post: kristina.laurell@formas.se

Lars Yngersten »

Lars Yngersten
 • Systemförvaltare / Application Manager
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8 775 40 34
 • E-post: lars.yngersten@formas.se

Lisa Almesjö »

Lisa Almesjö
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / Ph.D
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: (0)8-775 40 53, +46 (0)70-385 40 53
 • E-post: lisa.almesjo@formas.se

Lisa Granelli »

Lisa Granelli
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i miljökemi / Ph.D in Environmental Chemistry
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8 775 40 68, +46 (0)76 654 09 93
 • E-post: lisa.granelli@formas.se

Lissa Nordin »

Lissa Nordin
 • Analytiker / Senior Analyst, fil.dr i socialantropologi / Ph.D in anthropology
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 35, +46 (0)73-914 65 12
 • E-post: lissa.nordin@formas.se

Maria Alm »

Maria Alm
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr i Teknik och Social Förändring
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 48
 • E-post: maria.alm@formas.se

Maria Guminski »

Maria Guminski
 • Gd-koordinator, Coordinator to the Director General
 • Stab / Executive committee
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 08, +46 (0)70-495 60 64
 • E-post: maria.guminski@formas.se

Markku Rummukainen »

Markku Rummukainen

Martin Rappe George »

Martin Rappe George
 • Internationell handläggare / International Research Officer, Agr. Dr / Ph. D
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 19, +46 (0)73-044 91 00
 • E-post: martin.rappegeorge@formas.se

Mattias Norrby »

Mattias Norrby
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, agr.dr i djurfysiologi / Ph.D Animal Physiology
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 21, +46 (0)72-250 59 73
 • E-post: mattias.norrby@formas.se

Pernilla Hjerth Elgström »

Pernilla Hjerth Elgström
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 33
 • E-post: pernilla.hjerthelgstrom@formas.se

Peter Bylund »

Peter Bylund
 • Informationssekreterare / Senior Information Officer
 • Kommunikationsenheten / Unit for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 28, +46 (0)70-325 30 94
 • E-post: peter.bylund@formas.se

Rickard Franzén »

Rickard Franzén
 • Verksamhetscontroller / Controller
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46(0)8-775 40 16
 • E-post: rickard.franzen@formas.se

Sandro Caruso »

Sandro Caruso
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer. Fil Dr Ekologi och naturvårdsbiologi/PhD Ecology and conservation biology
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 64, +46(0)72-252 40 64
 • E-post: sandro.caruso@formas.se

Sofia Rickberg »

Sofia Rickberg
 • Informationssekreterare / Senior Information Officer
 • Kommunikationsenheten / Unit for Communications
 • Telefon: +46(0)8-775 40 06, +46 (0)72-718 96 79
 • E-post: sofia.rickberg@formas.se

Susanne Johansson »

Susanne Johansson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, Agr. Dr / Ph.D
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 20, +46(0)72-250 94 20
 • E-post: susanne.johansson@formas.se

Thao Le »

Thao Le
 • Administratör - praktikant / Trainee
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences
 • Telefon: +46 (0)76-102 1880
 • E-post: thao.le@formas.se

Vesna Lanros »

Vesna Lanros
 • Ekonomiansvarig / Finance Manager
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 39
 • E-post: vesna.lanros@formas.se

Åsa Granberg »

Åsa Granberg
 • Webbansvarig / Web Manager
 • Kommunikationsenheten / Unit for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 03
 • E-post: asa.granberg@formas.se

Linda Bergqvist Ampel »

Linda Bergqvist Ampel
 • Föräldraledig
 • Enheten för Miljö och Samhällsbyggande / Unit for Environmental Sciences and Spatial Planning

Linda Stridsberg »

Linda Stridsberg
 • Tjänstledig
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration

Peter Schilling »

Peter Schilling
 • Tjänstledig
 • Enheten för Miljö och Areella näringar / Unit for Environmental and Agricultural Sciences

Rikard Lingström »

Rikard Lingström
 • Föräldraledig
 • Förvaltningsenheten / Unit for Administration