Om inloggning

Inloggning på Formas webbplats är primärt till för de besökare som ska använda Formas arbetsrum (workrooms). Även webbredaktörer kan logga in via inloggningssidan.

För att få tillgång till arbetsrummen, behöver en webbadministratör skapa ett konto till dig och sedan sätta rättigheter för att du ska komma åt dina arbetsrum.

2012-05-28