Kommittémöte: Livsmedelsforskning

Konstituerande möte med Nationella kommittén för livsmedelsforskning.

Datum: 15 november 2017 09:00 - 12:00

Plats: Formas, Stockholm

På dagordningen står bland annat:

  • Tidplan för kommitténs arbete
  • Målbild i ett tioårigt perspektiv: vilket underlag och vilken process behövs inom livsmedelsområdet?
  • Lägesrapport från forskningsprogrammet
  • Diskussion om inriktning av programmets kommande utlysning
  • Arbetet med en kommande strategisk forskningsagenda


Ordförande för kommittén är Inger Andersson.

Kommittésekreterare är Katarina Nordqvist, forskningssekreterare, Formas.

Läs mer om kommitténs direktiv och ledamöter här

Katarina Nordqvist

2017-11-13