Kommittémöte: Klimatforskning

Första mötet med Nationella kommittén för klimatforskning.

Datum: 9 mars 2018 09:00 - 12:00

Plats: Formas, Stockholm

Ordförande för kommittén är Anders Wijkman.

Kommittésekreterare är Sandro Caruso och Maria Alm, forskningssekreterare, Formas.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet om klimat

Sandro Caruso

2018-01-29