Kick-off för nya projekt inom Water JPI

Formas står värd för en kickoff med 21 nya internationella forskningsprojekt inom hållbar hantering av vattenresurser inom jordbruk, skogsbruk och bruk av sötvatten.

Datum: 6 april 2017 09:00 - 19:00

Plats: Folkets hus, Barnhusgatan 12-14

Arrangör: Forskningsrådet Formas, Water JPI, Facce JPI

Webbplats: http://www.waterjpi.eu

Den 6 april presenteras 21 forskningsprojekt om Hållbar hantering av vattenresurser inom jordbruk, skogsbruk och bruk av sötvatten. Projekten är finansierade inom det internationella programmet Water JPI i samverkan med Facce JPI. Svenska forskare deltar i nio av projekten.

Under mötet presenteras även bakgrunden till utlysningen, posters från projekten och framtida aktiviteter. Tid för diskussion, mingel och nätverkande finns i anslutning till postersessioner och fika. Mötet avslutas med ett cocktailparty för ytterligare möjligheter till nätverkande med projektdeltagare och Water JPI:s finansiärer och intressenter. 

Läs om projekten

För mer information och anmälan, kontakta:

Kristina Laurell, forskningssekreterare Formas, 08-7554059, kristina.laurell@formas.se

Water JPI:s sekretariat, waterjpisecretariat@agencerecherche.fr

Kristina Laurell

2017-03-30