Urban lunch talks #4

Sustainable Land-use and Urban infrastructures – The Dilemma.

Datum: 25 januari 2019 13:00 - 14:00

Det fjärde webbinariet i serien Urban Lunch Talks handlar om hållbar markanvändning och urban infrastruktur. Webbinariet hålls inom ramen för JPI Urban Europe där Formas är svensk finansiär tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten.

Läs mer och anmäl dig på Vetenskap & Allmänhets webbplats

2019-01-11