Uppsala: Infoträff om årliga öppna utlysningen

Information om Formas öppna utlysning 2017 - med presentationer om att skriva och bedöma ansökningar. Mötet ingår i Formas informationsturné och är öppet även för övriga lärosäten i regionen; Dalarna, Gävle, Mälardalen och Uppsala.

Datum: 7 mars 2017 13:00 - 15:00

Plats: Aulan, Undervisningshuset, Almas allé 10, Uppsala

Arrangör: Grants office

13:00 - 13:05 Välkommen!
13:05 - 13:50 Formas öppna utlysning 2017
13:50 - 14:00 Paus
14:00 - 14:30 Att skriva ansökan - Maja Malmberg beviljades Framtidens forskningsledare 2016
14:30 - 15:00 Att bedöma ansökningar

Presentationerna hålls på engelska.

Ingen anmälan krävs.

Informationen kommer att direktsändas via webb.

Mötet ingår i Formas informationsturné där det också kommer att bli besök i region
syd, väst och nord. Informationsturnén som helhet kommer att visas på Formas hemsida.

Öppna utlysningen 2017 stänger 6 april 14:00.

Karin Önneby

2017-03-01