Stockholm: Infoträff om årliga öppna utlysningen

Information om Formas öppna utlysning 2017 - med presentationer om att skriva och bedöma ansökningar.

Datum: 9 mars 2017 13:00 - 16:00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Arrangör: Formas med Kungliga Tekniska Högskolan

  • Formas öppna utlysning 2017 - Forskningssekreterare Erika Ax, Ann Rodenstedt och Karin Önneby berättar om processen
  • Att skriva ansökan - Forskare berättar om sina erfarenheter
  • Att bedöma ansökningar - Sigrid Hedin från Tillväxtverket berättar om sina erfarenheter

Presentationerna hålls på engelska.

Mötet ingår i Formas informationsturné där det kommer att bli besök i flera regioner. Informationsturnén som helhet hittar du på Formas hemsida.

Öppna utlysningen 2017 stänger 6 april 14:00.

Webbsändning

Infoträffen kommer att webbsändas och publiceras på Formas YouTube-kanal.

Karin Önneby

2017-03-10