Har Sverige det forsknings- och innovationssystem vi förtjänar?

Formas generaldirektör Ingrid Petersson medverkar i ett slutseminarium för IVA-projektet "Utsiktsplats forskning" om centrala utmaningar för det svenska forskningssystemet.

Datum: 24 april 2017 19:00 - 20:30

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Arrangör: IVA

Forskning och innovation är centrala för kunskapssamhället och offentliga investeringar i forskning är viktiga för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft.

IVA-projektet Utsiktsplats forskning har under tre och ett halvt års tid studerat, analyserat, rapporterat och i möten och workshops diskuterat centrala utmaningar för det svenska forskningssystemet. Några av de områden som har belysts är:

  • Förmågan att analysera och utvärdera forskningspolitikens effekter
  • Lärosätenas olika samhällsroller och förutsättningar
  • Styrelsernas betydelse för lärosätenas strategier och arbetssätt
  • Internationaliseringen av forskning och högre utbildning
  • Finansiering av forskningen
  • Behovet av nationella test- och demonstrationsanläggningar

Vid projektets slutseminarium den 24 april (seminariet startar kl 19:00 med mingel och wrap från kl 18:00) belyses dessa frågor och de förslag som lagts. Har Sverige det forsknings- och innovationssystem vi förtjänar?

På seminariet medverkar bland andra: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och Karin Röding, statssekreterare på utbildningsdepartementet, Agneta Bladh, Vetenskapsrådet, Dan Brändström, Linnéuniversitet, Enrico Deiaco, Tillväxtanalys, Lars Hultman, Stiftelsen för strategisk forskning, Ingrid Petersson, Formas, Madelene Sandström, KK-stiftelsen, Gunnar Svedberg, IVA, Anders Söderholm, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Martin Wikström, IVA och Eva Åkesson, Uppsala universitet.

Mer information och anmälan på IVA:s webbplats

Sofia Rickberg

2017-04-11