Frukostmöte utlysning Smart Built Environment

Affärsmodeller, risker och incitament står i fokus i Smart Built Environments femte utlysning. Under frukostmötet får du veta mer om utlysningen och Smart Built bjuder på en inspirationsföreläsning om ”Digital transformation”.

Datum: 8 mars 2018 07:30 - 10:30

Plats: Drottninggatan 33, Stockholm. Lokal: Ljusgården

Arrangör: Smart Built Environment

Webbplats: www.smartbuilt.se

Nu öppnar den femte utlysningen inom Smart Built Environment. Den har fokus på affärsmodeller, risker och incitament. Smart Built ser gärna företag som sökande men välkomnar också andra sökandegrupper som kan titta på nya processer, roller, mervärden och värdekedjor. Utlysningen öppnar den 9 mars och är den sista planerade inom den nuvarande programperioden.

Läs mer om utlysningen här

Fyra människor diskuterar bakom en glasvägg med lappar

Program

07.30  Frukostmingel
08.00  Smart Built Environment, Kristina Gabrielii
08.15  Utlysning 5, Kristina Gabrielii
08.35  Formas och de strategiska innovationsprogrammen, Katarina Buhr, Formas
08.50  Frågor
09.00  Paus med kaffe och frukt
09.30  Digital transformation, Karoliina Callavik och Johanna Holmberg, Cobel.
10.30  Avslut

Anmäl dig här

Seminariet är också ett tillfälle för dig som är intresserad av syftet med Smart Built Environment och hur programmet arbetar. Du får en kort dragning om hur Smat Built jobbar och kopplingen till de övriga strategiska innovationsprogrammen (SIP).

”Leda digital transformation” ingår som ett projekt inom det strategiska området Kunskapslyftet i Smart Built Environment. Vi bjuder på en inspirationsföreläsning med av Karoliina Callavik och Johanna Holmberg från Cobel, som leder projektet.

Digital transformation – språngbrädan för ökat affärsvärde och konkurrenskraft!

Om du tycker den digitala utvecklingen gått snabbt det senaste decenniet, vänta till nästa årtionde – det kommer att gå ändå fortare. Den digitala revolutionen påverkar alla branscher inklusive samhällsbyggnadssektorn. Den som inte hänger med i förändringen riskerar att bli utbytt.

Karoliina Callavik och Johanna Holmberg från Cobel berättar om vikten av digital transformation och hur framgångsrika företag och organisationer genomför sina transformationer genom att utveckla nya affärsmodeller för ökad konkurrenskraft. Under föreläsningen får ta del av flera inspirerande exempel och får en checklista med steg om hur du framgångsrikt kommer vidare med den digitala agendan.

Anmäl dig här

2018-02-13