Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Datum: 26 september 2018 10:00 - 16:00

Läs mer om Formas forskarråd.

Elisabeth Tejme

2017-12-04