Forskarrådets möte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Datum: 3-4 april 2017

Läs mer om Formas forskarråd.

Elisabeth Tejme

2017-02-01