Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel

Datum: 10-11 april 2018

Läs mer om Formas forskarråd.

Elisabeth Tejme

2017-12-04