Formas frukost: När extremvädret kommer - har vi den kunskap som behövs?

Datum: 27 september 2018 07:30 - 09:00

Plats: Nobelmuseet, Stortorget 2, Stockholm

Arrangör: Formas

Torka, skogsbränder, stormar, skyfall och snöoväder tycks vara fenomen som blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna. Detta behöver hanteras både i förbyggande syfte och när väl olyckan är framme. Men har vi den kunskap som behövs? Hur fungerar beredskapsarbetet i dag och hur reagerar allmänheten i kriser? Hur klarar vi livsmedelsförsörjningen under förändrade förhållanden och vad innebär klimatförändringarna för vår hälsa? Behövs det mer forskning, och i så fall vilken? Allt detta och mycket mer kommer våra intressanta talare att prata om.

Börja morgonen den 27 september med Nobelmuseets fantastiska frukostbuffé samtidigt som du lyssnar på och deltar i vårt samtal. Mötet kan också följas via vår webbsändning eller ses i efterhand.

Anmälan

Talare:

Johan Kuylenstierna
Adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande i Klimatpolitiska rådet
Susann Baez Ullberg
Fil Dr i socialantropologi, specialiserad på kris-, katastrof- och miljöantropologi
 Per Sundström
Chef för enheten för kunskapsutveckling, MSB
Tomas Thierfelder
Biometriker med inriktning miljö- och geovetenskaper på SLU i Uppsala och koordinator för excellenscentret CLINF

Moderator:

Ingrid Petersson
Formas generaldirektör

Program:

07.30-08.00
Frukostbuffé

08.00-09.00
Presentationer och diskussion

Alexander Fälldin

2018-07-13