Kalender

Aktiviteter och evenemang som Forskningsrådet Formas medverkar i eller stöder ekonomiskt.

november

09 nov
9 november 2017 10:00 - 15:30 Forskarrådets möte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.

december

01 dec
1 december 2017 08:45 - 17:00 Att arbeta för större samhällelig påverkan av nutritionsforskning

Den 4: e internationella JPI HDHL konferensen den 1 december i Bryssel.

Den 4: e internationella JPI HDHL konferensen äger rum den 1 december i Bryssel. Konferensen kommer att samla en lång rad olika intressenter och experter inom livsmedel, nutrition, hälsa och fysisk aktivitet. Från forskare och aktörer inom forskning och utveckling till policy aktörer och vårdpersonal liksom företrädare för små och medelstora företag samt industri. Konferensens huvudtema är att arbeta mot mer samhällelig påverkan av nutritionsforskning.

För mer information om JPI HDHL

 

Plats: Hotel Bloom Koningsstraat 250 1210 Brussels, Belgium

Arrangör: Joint Programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL)

Webbplats: https://jpi-hdhl-conference.b2match.io/