Kalender

Aktiviteter och evenemang som Forskningsrådet Formas medverkar i eller stöder ekonomiskt.

januari

22 jan
22 januari 2019 13:00 - 17:30 Hearing om Plan S

Formas, Forte och Vetenskapsrådet välkomnar till en hearing kring implementeringsplanen för Plan S.

Följer du hearingen på webben och vill bidra i diskussionen? Klistra in texten

plan-s.in.howspace.com

i en webbläsare. Inget www eller http behövs. Ange din e-postadress och klicka på länken som skickas till dig så kan du delta.

Den internationella koalitionen av forskningsfinansiärer, Coalition S, verkar för omedelbar och öppen publicering av offentligt finansierad forskning. Formas och Forte är medlemmar i Coalition S och har skrivit under Plan S, Vetenskapsrådet ställer sig bakom principerna för öppen tillgång men har valt att stå utanför Plan S.

Mot bakgrund av implementeringsplanen för Plan S genomför forskningsråden nu en gemensam hearing. Det övergripande syftet är att diskutera hur det svenska forskningssystemet bäst genomför en övergång till öppen tillgång.

Målsättningar är ge underlag för inspel kring de olika delarna i implementeringsplanen från den svenska delen av det europeiska forskningssystemet. Vi vill också öppna för dialog mellan olika aktörer kring deras ställningstaganden i förhållande till Plan S.

Sista anmälningsdag är 16 januari. Anmäl dig på denna länk

Medverkar gör bland andra:

John-Arne Røttingen, Administrerende direktør, Norges forskningsråd

Hearing 13.00–16.30, mingel 16.30–17.30.

Tyck till om implementeringen av Plan S i en kort enkät från Forte och Formas. Svara senast 8 februari 2019.

Plats: Norra Latin, Stockholm City Conference Centre, Drottninggatan 71B, Stockholm

Arrangör: Formas, Forte och Vetenskapsrådet

23 jan
23 januari 2019 10:00 - 16:00 En dag om livsmedelsforskning och -innovation

Formas och den Nationella kommittén för livsmedelsforskning bjuder in till dialog och nätverkande för svensk livsmedelsforskning. Vi vill bland annat diskutera målbilden för svensk forskning och innovation inom livsmedel för 2030, och informera om arbetet med den strategiska agendan för livsmedelsforskning.

Program för dagen

09.30 Registrering och kaffe
10.00 Välkomna
Ingrid Petersson, Formas generaldirektör och Inger Andersson, ordförande i Nationella kommittén för livsmedelsforskning hälsar välkomna

Statssekreteraren Elisabeth Backteman talar

10.25 Mot en strategisk forskningsagenda för livsmedel
• Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel
Erika Ax, Formas
• Svensk forskningsfinansiering inom livsmedel 2011 – 2016
Katarina Nordqvist, Formas
• En bibliometrisk kartläggning av svensk livsmedelsforskning
Anna Ström, Chalmers/Food Science Sweden
• "Forskning och Innovation för en livsmedelssektor i världsklass" – en rapport
Hans Nyctelius, Roland Berger
• Sweden Food Arena: Vår vision och vägen dit
Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen
Anders Högberg, Orkla
• Livsmedelsforskningens behov och inriktning – en sammanfattning av inspel
Erika Ax och Annika Smedman, Formas

12.15 LUNCH

13.15 Workshop: Målbild för svensk livsmedelsforskning och innovation 2030
Sara Modig, Usify

14.45 Samtalsstationer om aktuell forskning – projektpresentationer

15.20 Information från Nationella kommittén för livsmedelsforskning
Inger Andersson, ordförande Nationella kommittén för livsmedelsforskning samt representanter från finansiärerna

Ca. 15.40 Mingel med förfriskningar

Dagen hålls på svenska, men det går förstås bra att nätverka och ställa frågor på engelska.

Anmälan stängde 16 januari och dagen är fullbokad.

Har du frågor om dagen? Kontakta Erika Ax, erika.ax@formas.se

Läs mer om det nationella programmet för livsmedelsforskning

Läs mer om Nationella kommittén för livsmedelsforskning

Plats: Norra Latin, Stockholm City Conference Centre, Drottninggatan 71B, Stockholm

Arrangör: Formas och Nationella kommittén för livsmedelsforskning

25 jan
25 januari 2019 13:00 - 14:00 Urban lunch talks #4

Sustainable Land-use and Urban infrastructures – The Dilemma.

Det fjärde webbinariet i serien Urban Lunch Talks handlar om hållbar markanvändning och urban infrastruktur. Webbinariet hålls inom ramen för JPI Urban Europe där Formas är svensk finansiär tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten.

Läs mer och anmäl dig på Vetenskap & Allmänhets webbplats

februari

20 feb
20 februari 2019 08:00 - 19:00 JPI HDHL conference 2019

Årskonferens för det europeiska forskningprogrammet JPI HDHL – A Healthy Diet for a Healthy Life.

JPI HDHL conference Save the date 20 February 2019 Brussels

 

Inom den europeiska forskningssatsningen Joint Programming Initiatives går flera länder ihop och "programmerar" och finansierar forskning för att möta samhällsutmaningar.

Programmet JPI Healthy Diet for a Healthy Life handlar om att forska för att möta utmaningar inom livsmedelsområdet. Formas representerar Sverige i JPI HDHL.

Läs mer om JPI HDHL

Läs mer om JPI

Plats: Bryssel

Arrangör: JPI HDHL – A Healthy Diet for a Healthy Life

Webbplats: https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php