Kalender

Aktiviteter och evenemang som Forskningsrådet Formas medverkar i eller stöder ekonomiskt.

oktober

23 okt
23 oktober 2018 12:00 - 16:30 Slutkonferens: Forskning föder framtiden

Välkommen att ta del av de spännande resultaten från fyra års forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion! AquaAgri utlovar en halvdag med många intressanta forskningsresultat, diskussioner, mingel och nätverksmöjligheter med expertis från akademi, myndigheter och företag.

Det tematiska forskningsprogrammet AquaAgri har under 2014-2018 studerat nya systemlösningar inom både traditionellt jordbruk och inom den växande sektorn för vattenbruk. Projekten rör marin odling av makroalger, mjölkproduktion på gräs och biprodukter, perenna spannmålgrödor, höjda veteskördar och hållbar odling av havskatt och hummer.

AquaAgri finansieras gemensamt av Mistra, Formas och Lantmännens Forskningsstiftelse, och är en unik samverkanssatsning, där forskargrupperna träffats regelbundet för att sätta sig in i varandras forskningsprojekt, diskutera och hitta möjliga samverkansområden. Detta har hittills resulterat bl.a. i ett nytt nationellt centrum för vattenbruksforskning och ett nytt forskningsprojekt om makroalger som antibakteriell foderråvara till grisar.

Det övergripande målet med forskningsprogrammet är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar produktion, och att bidra till att skapa synergier och samverkansmöjligheter mellan vattenbruk och jordbruk. Mer info om forskningen finns här: www.aquaagri.se

Anmäl dig här.

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

24 okt
24 oktober 2018 13:00 - 15:30 Myggbekämpning med Bti och effekter på ekosystemet

Formas och Länsstyrelsen Gävleborg håller rådgivande möte.

Det finns studier som påvisar negativa effekter på ekosystem av Bti-baserad myggbekämpning och studier som inte kan påvisa negativa effekter. Formas gör nu en analys för att få överblick av kunskapsläget. I det arbetet behöver vi erfarenheter och synpunkter från berörda organisationer.

Vilka faktorer bör utvärderas och hur ska översikten utformas för att bli användbar? Vilka vetenskapliga underlag bör ingå i analysen och vilka organisationer ska vi kontakta i arbetet? Hur ska ekosystem egentligen definieras och avgränsas, och ska vi begränsa oss till svenska förhållanden eller kan vi lära oss något från undersökningar i andra länder?

Det är några av de frågeställningar som kommer att tas upp på ett rådgivande möte. Mötet är för särskilt inbjudna, men om du har frågor eller är intresserad av att delta, hör av dig till Magnus Land, ansvarig analytiker, på Formas, 08-775 41 02, magnus.land@formas.se.

Plats: Sessionssalen, Gävle slott, Södra kansligatan 2, Gävle

Arrangör: Formas

november

14 nov
14 november 2018 10:00 - 16:00 Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel

Läs mer om Formas forskarråd.

27 nov
27 november 2018 14:00 - 16:00 Final i Forskar Grand Prix 2018

Var med och avgör vem som är bäst i Sverige på att presentera sin forskning!

Finalisterna har kvalificerat sig från lokala Forskar Grand Prix-tävlingar under ForskarFredag, från den öppna anmälan N.Ö.R.D. och möts i finalen på Nalen i Stockholm.

Tillsammans med en jury är du med och röstar fram vinnaren av Forskar Grand Prix 2018. Juryn bedömer presentationerna utifrån tre kriterier: forskning, förståelse och framförande. Men publiken har två tredjedelar av makten!

Konferencier, jury och prisutdelare:

Finalisterna bedöms utifrån forskning, förståelse och framförande av en jury bestående av:

  • Agnes Wold, professor/överläkare Göteborgs universitet
  • Patrik Hadenius, vd Utgivarna
  • Katrin Sundberg, skådespelare och regissör

Konferencier är Måns Nilsson, komiker och programledare

Prisutdelare är Ingrid Petersson , generaldirektör på Formas.

Anmälan

Anmäl dig här

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Arrangör: Vetenskap & Allmänhet och forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.

december

19 dec
19 december 2018 10:00 - 16:00 Möte med Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Rådet för evidensbaserad miljöanalys har till uppgift att besluta vilka utvärderingar, analyser och sammanställningar av miljöforskning som Formas ska genomföra.

Mer information om Formas arbete med evidensbaserad miljöanalys.

februari

20 feb
20 februari 2019 08:00 - 19:00 JPI HDHL conference 2019

Årskonferens för det europeiska forskningprogrammet JPI HDHL – A Healthy Diet for a Healthy Life.

JPI HDHL conference Save the date 20 February 2019 Brussels

 

Inom den europeiska forskningssatsningen Joint Programming Initiatives går flera länder ihop och "programmerar" och finansierar forskning för att möta samhällsutmaningar.

Programmet JPI Healthy Diet for a Healthy Life handlar om att forska för att möta utmaningar inom livsmedelsområdet. Formas representerar Sverige i JPI HDHL.

Läs mer om JPI HDHL

Läs mer om JPI

Plats: Bryssel

Arrangör: JPI HDHL – A Healthy Diet for a Healthy Life

Webbplats: https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php