Kalender

Aktiviteter och evenemang som Forskningsrådet Formas medverkar i eller stöder ekonomiskt.

mars

07 mar
7 mars 2018 13:00 - 16:00 Kommittémöte: Hållbart samhällsbyggande

Första mötet med Nationella kommittén för forskning inom hållbart samhällsbyggande.

Ordförande för kommittén är Ulrika Francke.

Kommittésekreterare är Hanna Ridefelt, forskningssekreterare, Formas.

Plats: Formas, Stockholm

08 mar
8 mars 2018 07:30 - 10:30 Frukostmöte utlysning Smart Built Environment

Affärsmodeller, risker och incitament står i fokus i Smart Built Environments femte utlysning. Under frukostmötet får du veta mer om utlysningen och Smart Built bjuder på en inspirationsföreläsning om ”Digital transformation”.

Nu öppnar den femte utlysningen inom Smart Built Environment. Den har fokus på affärsmodeller, risker och incitament. Smart Built ser gärna företag som sökande men välkomnar också andra sökandegrupper som kan titta på nya processer, roller, mervärden och värdekedjor. Utlysningen öppnar den 9 mars och är den sista planerade inom den nuvarande programperioden.

Läs mer om utlysningen här

Fyra människor diskuterar bakom en glasvägg med lappar

Program

07.30  Frukostmingel
08.00  Smart Built Environment, Kristina Gabrielii
08.15  Utlysning 5, Kristina Gabrielii
08.35  Formas och de strategiska innovationsprogrammen, Katarina Buhr, Formas
08.50  Frågor
09.00  Paus med kaffe och frukt
09.30  Digital transformation, Karoliina Callavik och Johanna Holmberg, Cobel.
10.30  Avslut

Anmäl dig här

Seminariet är också ett tillfälle för dig som är intresserad av syftet med Smart Built Environment och hur programmet arbetar. Du får en kort dragning om hur Smat Built jobbar och kopplingen till de övriga strategiska innovationsprogrammen (SIP).

”Leda digital transformation” ingår som ett projekt inom det strategiska området Kunskapslyftet i Smart Built Environment. Vi bjuder på en inspirationsföreläsning med av Karoliina Callavik och Johanna Holmberg från Cobel, som leder projektet.

Digital transformation – språngbrädan för ökat affärsvärde och konkurrenskraft!

Om du tycker den digitala utvecklingen gått snabbt det senaste decenniet, vänta till nästa årtionde – det kommer att gå ändå fortare. Den digitala revolutionen påverkar alla branscher inklusive samhällsbyggnadssektorn. Den som inte hänger med i förändringen riskerar att bli utbytt.

Karoliina Callavik och Johanna Holmberg från Cobel berättar om vikten av digital transformation och hur framgångsrika företag och organisationer genomför sina transformationer genom att utveckla nya affärsmodeller för ökad konkurrenskraft. Under föreläsningen får ta del av flera inspirerande exempel och får en checklista med steg om hur du framgångsrikt kommer vidare med den digitala agendan.

Anmäl dig här

Plats: Drottninggatan 33, Stockholm. Lokal: Ljusgården

Arrangör: Smart Built Environment

Webbplats: www.smartbuilt.se

09 mar
9 mars 2018 09:00 - 12:00 Kommittémöte: Klimatforskning

Första mötet med Nationella kommittén för klimatforskning.

Ordförande för kommittén är Anders Wijkman.

Kommittésekreterare är Sandro Caruso och Maria Alm, forskningssekreterare, Formas.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet om klimat

Plats: Formas, Stockholm

23 mar
23 mars 2018 09:30 - 16:00 Livsmedel och klimat: dialogmöte om aktuella utlysningar

Ett gemensamt dialogmöte om aktuella utlysningar inom de nationella forskningsprogrammen för livsmedel och klimat planeras i Stockholm.

På dialogmötet får du information om de aktuella utlysningarna inom de nationella forskningsprogrammen för livsmedel och klimat. Du får också möjlighet att träffa och nätverka med andra aktörer.

På förmiddagen står livsmedel i fokus och på eftermiddagen klimat.

Utlysningen Nationella forskningsprogrammet för livsmedel: Forskningsprojekt och Proof-of-Concept

Utlysningen Nationella forskningsprogrammet om klimat: Vägar framåt

Utlysningarna öppnar preliminärt 8 mars.

Mer information om dialogmötets plats, program och anmälan kommer inom kort!

Mötet kommer att webbsändas. Mötet hålls på svenska men det går förstås bra att delta och ställa frågor på engelska.

Plats: Stockholm

april

10 apr
10-11 april 2018 Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel

Läs mer om Formas forskarråd.

juni

13 jun
13 juni 2018 10:00 - 16:00 Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.

september

26 sep
26 september 2018 10:00 - 16:00 Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.

november

14 nov
14 november 2018 10:00 - 16:00 Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel

Läs mer om Formas forskarråd.