Kalender

Aktiviteter och evenemang som Forskningsrådet Formas medverkar i eller stöder ekonomiskt.

januari

17 jan
17 januari 2018 10:00 - 17:00 Extra Forskarrådsmöte

Formas Forskarråd ska diskutera de kommande strategiska forskningsagendorna för de nationella forskningsprogrammen.

Plats: Formas, Stockholm

19 jan
19 januari 2018 09:30 - 12:00 Dialogmöte: Utlysning inom hållbart samhällsbyggande

Synteser och forskningsprojekt för hållbart samhällsbyggande.

Illustration hållbart samhällsbyggande

Vill du veta mer om Formas utlysning inom det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande? Den 19 januari bjuder vi in till ett dialog- och informationsmöte i Stockholm.

För dig som inte kan delta på plats kommer vi att filma och webbsända evenemanget och filmen finns även tillgänglig i efterhand. (se formas.se alt. www.Youtube.com/formasfilmer).

Registrering och frukostfika från kl. 9 och lunchmingel kl. 12–13 för de som vill.

Anmäl dig till dialogmötet här

På programmet


09:00-09:30 Registrering med kaffe och liten smörgås  

09:30-09:35 Välkomna! Katarina Buhr, forskningssekreterare, Formas

09:35-10:00 Erik Westin, ordförande i IQ Samhällsbyggnads Framtids- och omvärldsutskott, berättar om idéskriften Är vi redo för en samhällsomvandling?

10:00-10:20 Katarina Buhr, Formas, informerar om utlysningen och besvarar frågor

10:20-10:40 Eva Persson från Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet, som sedan 2009 har arbetat med att främja tvärvetenskapliga samarbeten över fakultetsgränserna, pratar om fallgropar och framgångsfaktorer.

10:45-11:35 Match-making-aktivitet som uppmuntrar nätverkande med andra potentiella sökande och tvärvetenskapliga partners.

11:40-12:00 Paneldiskussion om synteser med Formas, Energimyndigheten och Vinnova. Vad hoppas finansiärerna få ut av synteserna? Vad innebär det att ta fram en syntes av god kvalitet?

12:00-13:00 Mingellunch med wraps

Under mötet kommer du också få veta mer om OpenLab.
 

Mötet vänder sig främst till forskare. Huvudsökande ska vara forskare, med avlagd doktorsexamen, verksamma vid universitet, högskola eller forskningsinstitut. Andra samhällsaktörer kan och får medverka i ansökningar, men det finns inga krav på medfinansiering.

Utlysningen som öppnar 14 december har två delar:

  • Synteser – Vad vet vi idag och vad behöver vi ta reda på för att skapa hållbara samhällen?
  • Forskningsprojekt – Fokus på medborgare och aktörer i det hållbara samhällsbyggandet.


De projekt vi finansierar ska kombinera minst två vetenskapliga områden, antingen inom samma vetenskapliga disciplin eller från två olika vetenskapliga discipliner. Under mötet har du möjlighet att lära dig mer om utlysningen, lyssna på inspirerande talare och nätverka med andra potentiella sökande.

Här hittar du all information om utlysningen och om hur du söker

Har du frågor om mötet eller utlysningen? Kontakta Katarina Buhr, forskningsekreterare, Formas, tel. 08-775 40 19, e-post katarina.buhr@formas.se.

Plats: Open Lab, Valhallavägen 79, Stockholm samt webbsänt på www.formas.se

Arrangör: Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling

26 jan
26 januari 2018 10:00 - 14:30 Informationsdag om utlysningar 2018

Vetenskapsrådet bjuder in forskningsrådgivare eller motsvarande till en informationsdag om sina, Fortes och Formas utlysningar 2018.

Länk till mer information och anmälan 

Talare: VR, Forte & Formas

Plats: Vetenskapsrådet, Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

Arrangör: Vetenskapsrådet

februari

08 feb
8 februari 2018 10:00 - 16:00 Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.

april

10 apr
10-11 april 2018 Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel

Läs mer om Formas forskarråd.

juni

13 jun
13 juni 2018 10:00 - 16:00 Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.

september

26 sep
26 september 2018 10:00 - 16:00 Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.

november

14 nov
14 november 2018 10:00 - 16:00 Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel

Läs mer om Formas forskarråd.