Kalender

Aktiviteter och evenemang som Forskningsrådet Formas medverkar i eller stöder ekonomiskt.

maj

29 maj
29 maj 2017 09:30 - 14:00 Dialogmöte: Kunskap om och för samhällets klimatarbete

Välkommen till ett dialogmöte där vi berättar om utlysningen inom det nya Nationella forskningsprogrammet om klimat. Dialogmötet vänder sig främst till forskare, potentiella medsökande och lärosätenas Grants offices.


 

 

Anmälan: Anmälan är nu stängd, följ gärna webbsändningen på formas.se.

Under mötet har du möjlighet att ställa frågor till Formas och att nätverka med andra potentiella sökande. Vill du kort berätta om din forskning för att hitta nya samarbeten eller efterlysa kompetens till ditt projekt? Skriv det i din anmälan så avsätter vi tid på mötet. Vi tror att en av delutlysningarna är särskilt relevant för humanistisk, samhällsvetenskaplig och konstnärlig forskning.

Formas utlyser 46,5 miljoner kronor under tre år inom ramen för det nya Nationella forskningsprogrammet om klimat. Läs mer om utlysningen

Kontakt: Maria Alm, maria.alm@formas.se , +46 (0)8-775 40 48 eller Sandro Caruso, sandro.caruso@formas.se  , +46 (0)8-775 40 64

Program

9.30-10.45       Frukostfika och registrering

10.00-10.45     Guidad visning av History unfolds för de som vill
                        Läs mer om utställningen

10.45-12.00     Formas huvudsekreterare Markku Rummukainen presenterar utlysningens                         bakgrund och syfte
                        Forskningssekreterare från Formas informerar om utlysningen
                        Gruppdiskussion om frågor och funderingar kring utlysningen

12.00-13.00     Formas bjuder på lakto-ovo-vegetarisk lunch

13.00-14.00     Dialog kring frågor som kommit upp
                        Korta presentationer från deltagare

14.00               Avrundning och lycka till!  
                        Mingelfika och fortsatta samtal för de som vill

Dialogmötet kommer att webbsändas på formas.se. Under webbsändningen kan du mejla in frågor till sofia.rickberg@formas.se så tar vi upp dem i dialogen kl 13.00.

Mer om utlysningen

Utlysningen Kunskap om och för samhällets klimatarbete har två delar:

  • synteser som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov om klimatförändringar och klimatarbete i samhället,
  • forskningsprojekt som adresserar kunskap om och för samhällets klimatarbete.

Utlysningen har två syften: att få en bild av kunskapsläge och kunskapsbehov inom det breda klimatforskningsområdet, och att identifiera hur praktiska handlingar, samhällsinitiativ och kunskap kan få genomslag och skapa hållbara lösningar.

Läs mer om utlysningen

Talare: Markku Rummukainen

Plats: Historiska museet, Narvavägen 13–17, Stockholm

Arrangör: Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling

juni

21 jun
21 juni 2017 10:00 - 15:30 Forskarrådets möte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.

juli

03 jul
3 juli 2017 17:00 - 19:00 Almedalen: Klimatprat om klimatarbetet är globalt eller lokalt?

Arktis smälter snabbare än någonsin. Den globala uppvärmningen bara fortsätter och klimatarbetet blir allt viktigare för framtiden. Vad måste hända och vem ska göra det?

Vi startar med panelsamtalet “Från Arktis till Almedalen – är klimatarbetet globalt eller lokalt?”. Vad händer, vad behöver vi göra härnäst och vad tycker experterna bör prioriteras? Välkommen till en sprakande kväll om ett allvarligt ämne där vi tillsammans tar klimatarbetet framåt.

Läs mer i Almedalsveckans program 

 


 

Kontaktpersoner: Sofia Rickberg, Kommunikatör, 0727-89679, sofia.rickberg@formas.se och Elisabet Blomberg, Kommunikationschef, 0722-334004, elisabet.blomberg@formas.se    

Talare: Markku Rummikainen, Huvudsekreterare Formas, Ingrid Pettersson, Generaldirektör Formas, Cecilia Schelin Seidegård, Landshövding Gotlands län, Maxida Märak Artist, Björn Fondén FN:s högnivåforum, Nina Ekelund Hagainitiativet

Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby

Arrangör: Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling

04 jul
4 juli 2017 10:00 - 11:00 Almedalen: Klimatprat om klimatforskning

Vi samtalar om kunskapen bakom klimatavtal och medialarm med några av Sveriges mest kunniga klimatforskare. Hur säkra är prognoserna? Hur kommer klimatförändringarna att påverka oss och hur behöver vår livsstil förändras?

Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, samlar viktiga klimataktörer runt ett smältande isblock i Almedalen för att diskutera framtidens gemensamma klimatarbete.


Kontaktpersoner: Sofia Rickberg, Kommunikatör, 0727-89679, sofia.rickberg@formas.se och Elisabet Blomberg, Kommunikationschef, 0722-334004 elisabet.blomberg@formas.se

Talare: Markku Rummukainen, Formas huvudsekreterare/Sveriges representant i IPCC-arbetet och Johan Kuylenstierna, VD, Stockholm Environment Institute m.fl.

Plats: Strandvägen, tält H523, Visby

Arrangör: Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling

04 jul
4 juli 2017 17:00 - 18:00 Almedalen: Klimatprat om Refotografering - landskap under påverkan av klimatförändringar

Hur kan fotografiska bilder användas för att visa människan i relation till miljön? Hur förändras vår syn på natur och landskap över tid? Hur fungerar fotografier som vetenskapliga dokument och som konstnärliga representationer? Hur kan fotoarkiv och -samlingar levandegöras?

Tyrone Martinsson arbetar med fotografins historia och samtid i relation till miljö och landskap (environmental photography). Han berättar om sitt arbete med re-fotografering av landskapsvyer där förändring över tid blir tydliga och om upplevelser av klimatförändringar i Arktis genom fältarbeten och visar ett urval av bilder. Forskningens utgångspunkt är fotohistoriens koppling till modernitetens utveckling. Under de senaste åren har Tyrone Martinsson bedrivit forskning om Arktis och refotografiska metoder för tvärvetenskapliga studier som rör klimat, miljö och historiebeskrivningar av det polara landskapet.

Läs mer i Almedalsveckans program 

 


Kontaktpersoner: Sofia Rickberg, Kommunikatör, 0727-89679, sofia.rickberg@formas.se och Elisabet Blomberg, Kommunikationschef, 0722-334004, elisabet.blomberg@formas.se

Talare: Tyrone Martinsson, fotograf och forskare, Akademin Valand, Göteborgs universitet

Arrangör: Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling

05 jul
5 juli 2017 10:00 - 11:00 Almedalen: Klimatprat om klimatpolitik

Vi pratar klimatpolitik med representanter från några riksdagspartier. Vilka är deras viktigaste klimatpolitiska frågor? Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna? Hur ser deras vision om ett hållbart samhälle ut?

Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, samlar svenska klimataktörer runt ett smältande isblock för att diskutera framtidens gemensamma klimatarbete. Välkommen att fika och prata om klimatpolitiska lösningar med engagerade politiker från några av riksdagspartierna.

Läs mer i Almedalsveckans program   

 


Kontaktpersoner: Sofia Rickberg, Kommunikatör, 0727-89679, sofia.rickberg@formas.se och Elisabet Blomberg, Kommunikationschef, 0722-334004, elisabet.blomberg@formas.se

 

Talare: Ingrid Petersson, Generaldirektör, Formas

Plats: Strandvägen, tält H523, Visby

Arrangör: Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling

05 jul
5 juli 2017 15:00 - 16:00 Almedalen: Klimatprat om Refotografering - landskap under påverkan av klimatförändringar

Hur kan fotografiska bilder användas för att visa människan i relation till miljön? Hur förändras vår syn på natur och landskap över tid? Hur fungerar fotografier som vetenskapliga dokument och som konstnärliga representationer? Hur kan fotoarkiv och -samlingar levandegöras?

Tyrone Martinsson arbetar med fotografins historia och samtid i relation till miljö och landskap (environmental photography). Han berättar om sitt arbete med re-fotografering av landskapsvyer där förändring över tid blir tydliga och om upplevelser av klimatförändringar i Arktis genom fältarbeten och visar ett urval av bilder. Forskningens utgångspunkt är fotohistoriens koppling till modernitetens utveckling. Under de senaste åren har Tyrone Martinsson bedrivit forskning om Arktis och refotografiska metoder för tvärvetenskapliga studier som rör klimat, miljö och historiebeskrivningar av det polara landskapet.

Läs mer i Almedalsveckans program 

 


 

Kontaktpersoner: Sofia Rickberg, Kommunikatör, 0727-89679, sofia.rickberg@formas.se och Elisabet Blomberg, Kommunikationschef, 0722-334004, elisabet.blomberg@formas.se

  

 

  

Talare: Tyrone Martinsson, fotograf och forskare, Akademin Valand, Göteborgs universitet

Plats: Strandvägen, tält H523, Visby

Arrangör: Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling

06 jul
6 juli 2017 10:00 - 11:00 Almedalen: Klimatprat om klimatarbetet

Arktis smälter snabbare än någonsin. Den globala uppvärmningen fortsätter och klimatarbetet blir allt viktigare för framtiden. Hur bidrar konsten och civilsamhället till klimatarbetet idag och i framtiden?

Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling, samlar svenska klimataktörer runt ett smältande isblock för att diskutera framtidens gemensamma klimatarbete. Välkommen på klimatprat om civilsamhällets och konstens bidrag i klimatarbetet.

Läs mer i Almedalsveckans program 

 


 

Kontaktpersoner: Sofia Rickberg, Kommunikatör, 0727-89679, sofia.rickberg@formas.se och Elisabet Blomberg, Kommunikationschef, 0722-334004, elisabet.blomberg@formas.se  

Talare: Ingrid Petersson, Generaldirektör, Formas

Plats: Strandvägen, tält H523, Visby

Arrangör: Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling

06 jul
6 juli 2017 11:00 - 12:00 Almedalen: Klimatprat om Refotografering - landskap under påverkan av klimatförändringar

Hur kan fotografiska bilder användas för att visa människan i relation till miljön? Hur förändras vår syn på natur och landskap över tid? Hur fungerar fotografier som vetenskapliga dokument och som konstnärliga representationer? Hur kan fotoarkiv och -samlingar levandegöras?

Tyrone Martinsson arbetar med fotografins historia och samtid i relation till miljö och landskap (environmental photography). Han berättar om sitt arbete med re-fotografering av landskapsvyer där förändring över tid blir tydliga och om upplevelser av klimatförändringar i Arktis genom fältarbeten och visar ett urval av bilder. Forskningens utgångspunkt är fotohistoriens koppling till modernitetens utveckling. Under de senaste åren har Tyrone Martinsson bedrivit forskning om Arktis och refotografiska metoder för tvärvetenskapliga studier som rör klimat, miljö och historiebeskrivningar av det polara landskapet.

Läs mer i Almedalsveckans program   

 


 

Kontaktpersoner: Sofia Rickberg, Kommunikatör, 0727-89679, sofia.rickberg@formas.se och Elisabet Blomberg, Kommunikationschef, 0722-334004, elisabet.blomberg@formas.se  

Talare: Tyrone Martinsson, fotograf och forskare, Akademin Valand, Göteborgs universitet

Plats: Strandvägen, tält H523, Visby

Arrangör: Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling

september

28 sep
28 september 2017 10:00 - 15:30 Forskarrådets möte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.

november

09 nov
9 november 2017 10:00 - 15:30 Forskarrådets möte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.