Strategiska innovationsområden

Statligt stöd

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd. Dessa regler avgör vad stödet får användas till.

Bidrag kan ges för en avgränsad insats och oftast krävs en egen ekonomisk insats från företaget. Reglerna avgör hur mycket av projektets totala kostnader som kan finansieras med statliga medel. Nivåerna av stöd är baserade på företagets storlek och följer EU:s definition av små och medelstora företag. 

Läs mer om reglerna för statligt stöd (Vinnova.se) 

Guide till Vinnovas villkor om stödberättigandekostnader (pdf)

EU:s definition av små och medelstora företag

Kommissionens gruppundantagsförordning (GBER) 651/2014 (pdf)

Kajsa Ljung

2017-02-17