Remiss: det svenska medlemskapet i IIASA

Forskningsrådet Formas är sedan 2001 Sveriges medlem i IIASA, the International Institute for Applied Systems Analysis.

Formas har regelbundet låtit genomföra oberoende utvärderingar av det svenska medlemskapet (2003, 2010, 2018). Dessa utvärderingar har diskuterat värdet av medlemskapet och föreslagit olika åtgärder för att öka utbytet av de insatser som görs.

Den senaste rapporten (DAMVAD, 2018) rekommenderar sammanfattningsvis:

“Our recommendation is to end the IIASA-membership. While acknowledging that the membership is beneficial for both participating individuals and organisations, we assess that the benefits are not of such strategic importance for Sweden that they exceed the costs of the membership. We find that IIASA is an organisation with unclear value proposition for Sweden. (---)
If our recommendation to end the IIASA-membership is disregarded, we strongly recommend that the Swedish NMO
(anm: sekretariatet vid Formas) considers renewing the membership and initialize a review on how to utilize Sweden’s membership in IIASA better.”

Formas bjuder nu in berörda myndigheter och organisationer att ge respons på slutsatserna i den nyligen färdigställda utvärderingsrapporten (DAMVAD, 2018) samt att föreslå konkreta handlingsvägar och alternativ för Sveriges eventuella fortsatta engagemang i IIASA. Vi välkomnar synpunkter som rör alla delar av IIASA:s verksamhet, såväl forskning och utbildning som relevans för policy och beslutsfattande.

Under hösten 2018 kommer beslut att tas om det fortsatta svenska engagemanget i IIASA, med utgångspunkt i utvärderingsrapporten och underlagen som kommer in via remissen.

Utvärderingsrapporten

Review of Sweden's membership in IIASA (DAMVAD, 2018)

Vilka får lämna synpunkter?

Vi vänder oss i första hand till de organisationer som har bjudits in att lämna remissvar, men även om du inte har fått en fråga om att svara på remissen går det bra att lämna synpunkter. Om du tillhör en av organisationerna i remisslistan, vänd dig gärna till ansvarig där och ge dina synpunkter så att vi får en samlad bild från din organisation.

Lista med alla remissinstanser (pdf)

Hur ska jag besvara remissen?

Vi ser helst att du som ska svara på remissen gör det elektroniskt via länken nedan. Om det inte fungerar med era befintliga rutiner så kan du skicka remissvar till registrator@formas.se (ange diarienummer 2018-02020), men följ gärna frågestrukturen.

Sista svarsdatum är måndag 10 september 2018  

Svara på remissen

Om du väljer att svara elektroniskt via länken ovan kommer en kopia av dina svar att skickas till din e-postadress.

Observera att inkomna remissvar är en allmän handling som diarieförs.

Har du frågor?

Kontaktperson för det svenska medlemskapet i IIASA:

Övriga rapporter och dokument

  

Magnus Tannerfeldt

2018-06-20