Nyheter livsmedel

2018-12-19

131 miljoner kronor till livsmedelsforskning

Våren 2018 lanserade forskningsrådet Formas flera utlysningar för forskning inom livsmedelsområdet. Pengar fanns att söka för forskningsprojekt om ekologisk produktion och konsumtion, hantering av livsmedel i en cirkulär och biobaserad ekonomi, samt projekt för att ta tidigare finansierade livsmedelsprojekt närmare användning. Nu är det klart vilka av de många projektansökningarna som får bidrag. – Det är väldigt värdefullt och roligt att Formas har möjlighet att göra dessa satsningar på livsmedelsforskning…