Villkor för beviljade medel

Formas generella villkor gäller för alla medel som fördelas av Formas, såvida inte särskilda villkor som är kopplade till beslutet att bevilja medel säger något annat.

Nedan återfinns Formas generella villkor i sin helhet. Dessa gäller för beslut från och med den 1 november 2018.

Formas generella villkor (pdf)

Medel som beviljats av Formas före 1 november 2018 omfattas av de äldre villkoren.

Victor Hylén

2018-11-19