2017-01-27

7. Konsumtion, produktion och material

Tillverkningen av varor tär på jordens redan begränsade naturresurser och resulterar i miljöproblem, samtidigt som en växande befolkning ställer ökande krav på primärproduktion av olika råvaror.

Beredningsgrupper Årliga öppna.I många fall påverkar även konsumtionen av varor och tjänster, samt det avfall konsumtionen genererar, miljön. Drivkrafter för mer hållbara konsumtionsmönster kan stödjas på flera sätt.

Genom att på ett mer miljövänligt och socialt hållbart sätt utnyttja befintliga resurser, och till exempel återanvända redan existerande produkter, kan nya produkter och processer tas fram.

Nya resurssmarta och förnyelsebara material, där skogens produkter är ett exempel, kan vara en del av lösningen.

Kontaktpersoner:

Hanna Ridefeldt, Karin Perhans och Thao Le.

Hanna Ridefelt

2018-02-09