2017-05-24

Formas nya lokaler

Från och med måndag 29 maj 2017 ligger Formas kontor i nya lokaler på Drottninggatan 89 i Stockholm. Förutom nya mötesplatser är målet med flytten ett modernt och ändamålsenligt aktivitetsbaserat kontor.

- Vi är glada att de nya lokalerna ger oss möjlighet att skapa en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling, säger Ingrid Petersson, Formas generaldirektör.

I huset finns sedan tidigare bland annat flera myndigheter som Ekonomistyrningsverket, Kommerskollegium och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Elisabet Blomberg

2017-05-24