Utredning

Med utredning menar vi att en fråga (ett problem) fokuseras och analyseras från flera perspektiv. Syftet är att ta fram kunskap som underbygger de förslag till handling som presenteras i rapporter av olika slag.

Ett urval av Formas utredningar:

John Tumpane

2014-06-26