Uppföljning

Uppföljning är, med givna intervall, en återkommande granskning av verksamhet. Uppföljning är ofta en avstämning om riktning snarare än nådda resultat. Syftet är att analysera utvecklingen av verksamheten för att fatta beslut om framtida inriktningar.

Ett urval av Formas uppföljningar:

John Tumpane

2014-06-26