Synteser

Synteser görs av forskare och syftar till problematisera och diskutera kunskapsläget inom ett forskningsämne eller inom ett forskningsfält. Syntesen ska också innehålla en tydlig ståndpunkt om forskningsläget och ska ge förslag till hur man går vidare. En syntes kan med fördel bygga på en kunskapsöversikt men kan initieras av andra behov.

Ett urval av Formas synteser:

John Tumpane

2014-06-26