2016-03-31

Forsknings- och utvecklingsbehov inom växtskyddsområdet

Formas har på uppdrag av regeringen identifierat forsknings- och utvecklingsbehov inom växtskyddsområdet. Rapporten: Växtskyddsforskning för hållbarhet och konkurrenskraft lämnar flera rekommendationer för hur området ska stärkas och utvecklas. 

Växtskyddsforskning – slutrapport

Slutrapport i enlighet med regeringsuppdrag att identifiera forsknings- och utvecklingsbehov inom växtskyddsområdet.

Ladda ned rapport

Växtskyddsforskning – delrapport

Delrapporten utgör en preliminär kartläggning av de övergripande forsknings- och utvecklingsbehoven inom växtskyddsområdet och identifierar sex särskilda områden för fortsatt utredning.

Ladda ner rapport

Ansvarig handläggare: John Tumpane 

John Tumpane

2017-05-12