2017-04-21

Formas söker forskningssekreterare inom klimat, samhällsbyggande samt cirkulär och biobaserad ekonomi

Forskningsrådet för hållbar utveckling – Formas, bygger kunskap för en hållbar värld. Vi motiverar och finansierar forskning för att med kunskap bidra till hållbar utveckling. Vi är cirka 50 medarbetar på Formas och vi har vårt kontor i centrala Stockholm.

Formas har nyligen fått flera stora uppdrag av regeringen och nu söker vi förstärkning i detta viktiga arbete. Vid Formas finns två enheter för forskningsfinansiering och analys, dessa är enheten för Miljö och samhällsbyggande (EMS) och enheten för Miljö och areella näringar (EMA). Forskningsenheterna jobbar integrerat och samverkar även aktivt med många externa aktörer.

Formas förstärker nu med tre medarbetare till forskningsenheterna.

 • Forskningssekreterare med inriktning mot klimat
 • Forskningssekreterare med inriktning mot samhällsbyggande
 • Forskningssekreterare med inriktning mot cirkulär och biobaserad ekonomi


Vi söker dig som har flera års erfarenhet av forsknings- och utredningsarbete och även gärna erfarenhet av transdisciplinärt arbete, det vill säga samverkansprocesser mellan akademi och omgivande samhälle. Du har stor kunskap och engagemang om hållbarhetsfrågor i sin helhet. De stora utmaningar samhället står inför ställer oss inför behov av ökad samverkan mellan olika sektorer och intressen inom olika områden.

Erfarenhet av myndighetsarbete, tvärsektoriellt arbete och samverkansprocesser är särskilt meriterande liksom ett väl utvecklat nätverk inom klimat, cirkulär och biobaserad ekonomi- eller samhällsbyggnadsområdet.

Dina arbetsuppgifter

Du förväntas både leda och vara del av olika projekt och arbetsgrupper, både internt på myndigheten och externt i olika myndighetskonstellationer. Att arbeta på en myndighet i Formas storlek innebär att du även kommer att arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter, till exempel med forskningsfinansiering och samarbeten på såväl nationell som internationell nivå, remisshantering, utredningar och olika regeringsuppdrag.

Formas arbetar kontinuerligt med utvecklingsarbete för att höja kvaliteten och effektiviteten i våra olika kärnprocesser. Du kommer att få möjligheter att vara med och utveckla nya angreppssätt och förfina arbetsformer.

Arbetsbelastningen kan periodvis vara hög vilket kräver god förmåga att planera och prioritera. I tjänsten ingår även en del resor.

Formas arbetar aktivt med att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och verkar för att ett genusperspektiv får genomslag i forskningen. Det är därför även meriterande om du har kunskaper om genus och jämställdhet.

Kvalifikationer/Erfarenhet

Formas söker dig som:

 • har relevant erfarenhet från Formas ansvarområden, det vill säga miljö, klimat, areella näringar och samhällsbyggnadsområdet
 • har erfarenhet av myndighetsarbete och transdisciplinärt arbete, det vill säga samverkansprocesser mellan akademi och samhälle
 • har god kännedom om aktuella hållbarhetsfrågor
 • har gedigen erfarenhet av att självständigt leda projekt
 • har förmåga att uttrycka dig väl, i tal och skrift, på svenska och engelska


Dessutom är det meriterande om du:

 • är forskarutbildad
 • har erfarenhet av utredningsarbete
 • har kunskaper om genus och jämställdhet

Egenskaper vi värdesätter

Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du har förmågan att både arbeta självständigt och i grupp och har god förmåga att anpassa dig till olika arbetsuppgifter och situationer. Vidare har du hög integritet, är kvalitetsmedveten, administrativt skicklig och har hög serviceanda. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om anställningen

Anställningarna är tillsvidare med tillträde snarast. Formas tillämpar provanställning.

I slutet av maj flyttar Formas till nya lokaler på Drottninggatan 89 i Stockholm. Vi kommer då att arbeta i lokaler anpassade för ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Formas erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter till alla.

Ansökan

Ansökan (personligt brev och CV) skickas via email märkt i ämnesraden med ref nr 2017-01666 till registrator@formas.se. Ansök senast 2017-05-14.

Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju. Beslut om tillsättning publiceras på hemsidan.

Vi avböjer all rekrytering- och annonseringshjälp.

Kontaktinformation

Vill du veta mer om tjänsterna är du välkommen att kontakta Enhetschef Emma Gretzer (enheten för Miljö och samhällsbyggande) emma.gretzer@formas.se alt Johanna van Schaik Dernfalk (enheten för Miljö och areella näringar) johanna.dernfalk@formas.se.

Uppgifter om rekryteringsprocessen lämnas av HR-ansvarig Carola Olofsson, 08-775 40 46.

Företrädare för Saco är Conny Rolén, tfn 08-775 40 30 och för ST John Tumpane, tfn 08-775 40 15.

Carola Olofsson

2017-04-21