Medborgarforskning och vetenskapens demokratisering

Denna rapport behandlar medborgarforskning som en central aspekt av diskussionerna om vetenskapens demokratisering. Rapporten ventilerar förväntningar, det allmänna förtroendet för vetenskap och de ökade krav på demokratisering av den vetenskapliga processen som hörs från politisk nivå i samband med sådana initiativ. De begynnande etiska diskussionerna kring medborgarforskning tas också upp.

Författare
Dick Kasperowski, Christopher Kullenberg
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2018-08-30
ISBN
978-91-540-6102-0
Beteckning
Rapport R3:2018
Bindningstyp
PDF
Sidor
19
Språk
Svenska

2018-08-31