Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

I denna forskningsagenda identifieras ett antal centrala teman och perspektiv som tillsammans bildar ett ramverk av prioriterade områden att utforska inom forskningsprogrammet. Varje enskilt tema har en nära koppling till övriga teman och bidrar tillsammans med de olika perspektiven till att helhetslösningar för ett hållbart och integrerat samhällsbyggande kan uppnås.

Ladda ner pdf

 

Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2018-12-21
ISBN
978-91-540-6104-4
Bindningstyp
PDF
Språk
Svenska
Hanna Ridfelt

2018-12-21